การดูแลรักษาและทำความสะอาดกระเบื้อง

การดูแลรักษาและทำความสะอาดกระเบื้อง

 1. ข้อควรระวังก่อนและหลังการปู
 • หลีกเลี่ยงการเขียนตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ด้วยปากกาเคมีลงบนผิวหน้ากระเบื้อง
 • ควรคลุมผิวหน้ากระเบื้องระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการขีดข่วน และการเกิดคราบฝังแน่จากสีหรือสารเคมี
 • เมื่อพบปัญหาของกระเบื้อง เช่น เฉดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากันให้ หยุดปูทันที และกรุณาติดต่อพนักงานขายโดยเร็วที่สุด
 1. หากเกิดรอยสกปรกต้องรีบทำความสะอาด จะทาให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่า
 2. ข้อควรระวังในการทำความสะอาดกระเบื้องพอร์ซเลน
 • หากใช้น้ำยาทำความสะอาด ควรเริ่มทดสอบในบริเวณเล็กๆ ก่อน
 • ล้างคราบสกปรกด้วยน้ำสะอาดทันที หลังจากใช้น้ำยาทำความสะอาด
 • หลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดชนิดที่มีความเข้มข้นสูง
 1. ควรเปลี่ยนน้ำยาทำความสะอาดบ่อยๆ
 2. แนะนำให้ใช้สารทำความสะอาดชนิดที่เป็นผงแทนชนิดที่เป็นน้ำ เพราะสารทำความสะอาดชนิด

ที่เป็นน้ำ อาจทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรก แล้วเกิดคราบฝั่งแน่นบนหน้ากระเบื้อง

 1. หลีกเลี่ยงการใช้แปรงโลหะ เพราะเศษโลหะตกค้างอาจก่อให้เกิดคราบสนิม
 2. กระเบื้องพอร์ซเลน สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นทั่วไป (ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันสน / ทินเนอร์)
 3. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มความสวยงาม มันวาว และป้องกันรอยเปื้อน อาจสามารถใช้แว๊กซ์ (WAX) หรือน้ำยาเคลือบผิวประเภทป้องกันรอยเปื้อน (สำหรับกระเบื้องพอร์ซเลน) ทาลงบนผิวหน้ากระเบื้องเป็นระยะๆ
 4. ข้อแนะนำดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงข้อแนะนาเท่านั้น หากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแล รักษา และทำความสะอาดกระเบื้องเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่บริษัทฯ
Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า