ข้อแนะนำในการใช้กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tiles)

ข้อแนะนำในการใช้กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tiles)

การตรวจสอบสินค้าและวิธีการปูกระเบื้องพอร์ซเลน

(Porcelain Tiles)

 

  1. ตรวจสอบ

เฉดสี (Shade) และขนาดของกระเบื้อง (Size)

จากกล่องบรรจุก่อนนำไปใช้งาน

หากไม่ถูกต้องกรุณาติดพนักงานขาย

* ควรเก็บข้อมูลข้างกล่องไว้ เมื่อต้องการซื้อเพิ่มเติม *

 

  1. หยุดปูทันที

*** เมื่อพบปัญหาของกระเบื้อง เช่น เฉดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากัน และกระเบื้องโก่งเกินค่ามาตรฐาน กรุณาติดต่อพนักงานขายโดยเร็วที่สุด ***

 

  1. ปูตามแนวลูกศร

ควรปูกระเบื้องไปในทิศทางเดียวกันตามแนวลูกศร หรือสัญลักษณ์โลโก้ด้านหลังของกระเบื้อง

 

  1. เว้นร่องยาแนว อย่างน้อย 2-3 มม.

ควรปูกระเบื้องและเว้นแนวห่างอย่างน้อย 2-3 มิลลิเมตร และใช้ Spacer (อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง) เพื่อให้แนวกระเบื้องดูสวยงาม

 

  1. ควรตรวจสอบการปูระหว่างแผ่น

เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับเดียวกันทุกแผ่น

 

  1. อย่าขีดเขียน

ระหว่างการติดตั้ง ไม่ควรใช้สีหรือปากกาเคมี ขีดเขียนลงบนหน้ากระเบื้อง

เพระจะทาให้เป็นรอยที่กาจัดได้ยาก

 

  1. ขัดแว๊กซ์ออก

หลังจากการปูกระเบื้องควรทาการลอก WAX บริเวณหน้าออกให้หมด เนื่องจากกระเบื้องพอร์ซเลนชนิดขัดมัน

 

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า