เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

  1. กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น และระยะเวลาไม่เกิน 7-14 วันหลังจากได้รับสินค้า
  2. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน – คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
  3. สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ตัดป้ายตราสินค้า, ป้ายราคาออก และต้องบรรจุในหีบห่อสภาพสมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน, คู่มือ, อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
  4. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า